6 Negara yang Gunakan Bahasa Jawa Sebagai Bahasa Sehari-Hari

6 Negara yang Gunakan Bahasa Jawa Sebagai Bahasa Sehari-Hari
6 Negara yang Gunakan Bahasa Jawa Sebagai Bahasa Sehari-Hari
6 Negara yang Gunakan Bahasa Jawa Sebagai Bahasa Sehari-Hari
6 Negara yang Gunakan Bahasa Jawa Sebagai Bahasa Sehari-Hari
6 Negara yang Gunakan Bahasa Jawa Sebagai Bahasa Sehari-Hari
6 Negara yang Gunakan Bahasa Jawa Sebagai Bahasa Sehari-Hari
6 Negara yang Gunakan Bahasa Jawa Sebagai Bahasa Sehari-Hari

Tak ada yang menampik kalau Bhasa Jawa telah mendunia, dan digunakan setidaknya oleh 6 negara di luar Indonesia.

Berkaitan dengan budaya masa lampau, nyatanya negara-negara tersebut masih menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari mereka.

Berikut deretan negara-negara yang masih menggunakan Bahasa Jawa sebagai alat komunikasi keseharian mereka.

Terima kasih telah membaca sampai di sini