Sesajen, Kearifan Lokal dalam Menjalin Relasi Harmonis dengan Alam