Kaya Akan Budaya, 12 Tari Tradisional dari Berbagai Daerah di Indonesia

Kaya Akan Budaya, 12 Tari Tradisional dari Berbagai Daerah di Indonesia
Kaya Akan Budaya, 12 Tari Tradisional dari Berbagai Daerah di Indonesia
Kaya Akan Budaya, 12 Tari Tradisional dari Berbagai Daerah di Indonesia
Kaya Akan Budaya, 12 Tari Tradisional dari Berbagai Daerah di Indonesia
Kaya Akan Budaya, 12 Tari Tradisional dari Berbagai Daerah di Indonesia
Kaya Akan Budaya, 12 Tari Tradisional dari Berbagai Daerah di Indonesia
Kaya Akan Budaya, 12 Tari Tradisional dari Berbagai Daerah di Indonesia
Kaya Akan Budaya, 12 Tari Tradisional dari Berbagai Daerah di Indonesia
Kaya Akan Budaya, 12 Tari Tradisional dari Berbagai Daerah di Indonesia

Dengan setiap suku bangsa di Indonesia memiliki tarian khasnya sendiri, hingga saat ini terdapat lebih dari 3000 tarian asli Indonesia.

Adakah tarian khas lain yang berasal dari daerahmu?

Terima kasih telah membaca sampai di sini