Barisan Berani Mati yang Memperjuangkan Kemerdekaan